Ιδιότητα μέλους

Το να γίνει κάποιος μέλος ενός ομίλου Toastmasters αποτελεί πρόκληση μεν, μη απαιτητική δε, εξαιτίας του ευχάριστου και υποστηρικτικού κλίματος που επικρατεί στις συναντήσεις. Πρόκειται για πρόκληση συμμετοχής σε έναν όμιλο όπου παρέχεται η ευκαιρία ανάπτυξης επικοινωνιακών και ηγετικών ικανοτήτων.

Πώς γίνεται κάποιος μέλος ενός ομίλου Toastmasters;

Πριν την εγγραφή, χρήσιμη είναι η παρακολούθηση μίας συνάντηση με το ρόλο του επισκέπτη. Έτσι παρέχεται το δικαίωμα συμμετοχής στη συνάντηση και κατανόησης -μέσω της εμπειρίας- του τρόπου εργασίας και το πνεύματος που επικρατεί στις συναντήσεις. Επίσης, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να ρωτήσει τυχόν απορίες που έχει σχετικά με τον όμιλο και τον θεσμό.

Το επόμενο βήμα είναι η εγγραφή στον όμιλο (συμπληρώνοντας μία απλή φόρμα), η πληρωμή του κόστους εγγραφής και η παραλαβή του Πακέτου Νέου Μέλους, το οποίο περιλαμβάνει τα δύο (2) πρώτα βασικά εγχειρίδια, της Επικοινωνίας και της Ηγεσίας.

Πέρα από το αρχικό κόστος της εγγραφής, η συμμετοχή σ’ έναν όμιλο περιλαμβάνει και δύο εξαμηνιαίες συνδρομές το χρόνο, με ένα μέρος του ποσού να καλύπτει λειτουργικά έξοδα του ομίλου. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι οι συνδρομές έχουν εξαιρετικά χαμηλό αντίτιμο, καθώς ο όμιλος αποτελεί κομμάτι του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Toastmasters International.