Ο θεσμός του μέντορα

Ο θεσμός του μέντορα είναι ένας από τους θεμελιώδεις κάθε ομίλου Toastmaster. Στην Οδύσσεια του Ομήρου ο Οδυσσέας εμπιστεύθηκε στον Μέντορα «τα του οίκου του» όταν σαλπάρησε για την Τροία. Τη μορφή του Μέντορα έπαιρνε, σε πολλές περιστάσεις, η θεά Αθηνά για να βοηθήσει τον Τηλέμαχο. Στις μέρες μας η λέξη «μέντορας» σημαίνει τον σύμβουλο και φίλο που δρα ως πνευματικός οδηγός και καθοδηγητής. Στην αγγλική γλώσσα υπάρχουν και τα παράγωγα mentoring, mentorship, mentoree/mentee, τα οποία και χρησιμοποιούνται και στους Toastmasters. Ο θεσμός του μέντορα είναι η συμβουλευτική σχέση μεταξύ ενός παλαιότερου και ενός καινούργιου μέλους ενός ομίλου. Σκοπός αυτής της σχέσης είναι το όσο το δυνατόν ομαλότερο ξεκίνημα ενός νέου μέλους, η επαρκής βοήθειά του στα πρώτα βήματα, η ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, καθώς και η αμοιβαία εκμάθηση δεξιοτήτων, με πνεύμα αλληλοσεβασμού, εκτίμησης και συνεργασίας.

«Γιατί να επιλέξω μέντορα;»

Ο μέντορας είναι εξαιρετικά σημαντικός τόσο στην αρχή της πορείας ενός μέλους, όσο και στην συνέχεια, αφού βοηθά το νέο μέλος να κατανοήσει εύκολα και γρήγορα το πρόγραμμα, τους ρόλους των συναντήσεων, τη συμπλήρωση των εγχειριδίων κ.λ.π. Επίσης, είναι το πρόσωπο που θα ενθαρρύνει το νέο μέλος να συμμετέχει ενεργά στις ποικίλες δραστηριότητες του ομίλου, προκειμένου να αναδείξει τις ικανότητες επικοινωνίας και ηγεσίας που διαθέτει, ως σημείο αναφοράς για περαιτέρω ανάπτυξη. Επιπλέον, είναι το πρόσωπο που καθοδηγεί και υποστηρίζει τις προσπάθειες του νέου μέλους, πάντα σ’ ένα κλίμα αγαστής συνεργασίας και αμοιβαίας αναγνώρισης.

Έχει σημασία να τονιστεί ότι το μέλος επιλέγει τον μέντορα και όχι ο μέντορας το μέλος. Ο μέγιστος αριθμός των ατόμων που μπορούν να συμβουλεύονται τον ίδιο μέντορα είναι πέντε (5) μέλη. Υπογραμμίζεται ότι η επιλογή μέντορα δεν είναι δεσμευτική: αν κάποιο μέλος θέλει να αλλάξει μέντορα μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα, έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα συστήνεται η αλλαγή μέντορα, καθώς αυτό βοηθάει στην καλλιέργεια στενότερων σχέσεων μεταξύ των μελών και στην διεύρυνση του πνεύματος συνεργασίας και αλληλοβοήθειας μέσα στον όμιλο.

Κάθε μέλος ενός ομίλου Toastmasters έχει δικαίωμα να αξιοποιήσει τον θεσμό και την πολύτιμη βοήθεια ενός μέντoρα, καθώς και να γίνει και ο ίδιος μέντoρας νεότερων μελών. Για να μπορέσει κάποιος να γίνει μέντορας, θα πρέπει να έχει παρουσιάσει/συμπληρώσει την Πέμπτη (5 η ) ομιλία από το εγχειρίδιο Competent Communicator. Τα οφέλη που αποκομίζουν οι δύο πλευρές είναι αμοιβαία, αφού μέσα από αυτή τη συνεργασία δεν γίνεται μόνον ανταλλαγή ιδεών και απόψεων: το νέο μέλος λαμβάνει συμβουλές και υποστήριξη, ενώ ο μέντορας μαθαίνει να αναπτύσσει τις ηγετικές του ικανότητες μέσα από την ανατροφοδότηση και την έμπνευση προς στον μαθητευόμενο.