Αξιωματούχοι

Πρόεδρος

Ο/Η Πρόεδρος:

 • δημιουργεί το υποστηρικτικό περιβάλλον που χρειάζονται τα μέλη,ώστε να πετύχουν τους στόχους της προσωπικής τους ανάπτυξης,
 • διασφαλίζει ότι τα μέλη ωφελούνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Toastmasters,
 • φροντίζει για την διατήρηση των ήδη υπαρχόντων μελών και την προσέλκυση νέων,
 • συντονίζει την ομάδα των αξιωματούχων με στόχο την καλή λειτουργία και την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου.

Αντιπρόεδρος Παιδείας

Ο/Η Αντιπρόεδρος Παιδείας:

 • στηρίζει τον/την Πρόεδρο στην προσπάθεια δημιουργίας υποστηρικτικού περιβάλλοντος, ώστε τα μέλη να πετύχουν τους στόχους της προσωπικής τους ανάπτυξης,
 • δημιουργεί/υποστηρίζει προγράμματα (π.χ. εκπαιδευτικά), τα οποία τα μέλη μπορούν να παρακολουθήσουν ώστε να εκπαιδευτούν και να αναπτυχθούν,
 • βοηθάει και ενημερώνει τα μέλη για την εκπαιδευτική τους πορεία,
 • σε συνεργασία με κάθε μέλος συγκροτεί το καλύτερο προσωπικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον καθένα.

Αντιπρόεδρος Μελών

Ο/Η Αντιπρόεδρος Μελών είναι υπεύθυνος/η για:

 • την υποδοχή και ενημέρωση των επισκεπτών μίας συνάντησης,
 • την εξασφάλιση ισχυρής βάσης μελών,
 • την επιδίωξη νέων εγγραφών
 • την παροχή βοήθειας σε κάθε νέο μέλος για την εγγραφή του στον όμιλο.

Αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων

Ο/η Αντιπρόεδρος Δημοσίων Σχέσεων συντονίζει ένα ενεργό πρόγραμμα δημοσίων σχέσεων και δημοσιότητας (επικοινωνία με ανακοινώσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκδηλώσεις, επιτυχίες του ομίλου), με στόχο την ανάπτυξη του ομίλου, την ενημέρωση των υπαρχόντων μελών και την προσέλκυση νέων.

Γραμματέας

Ο/Η Γραμματέας είναι υπεύθυνος/η για την οργάνωση των αρχείων του ομίλου (κατάλογος μελών και επισκεπτών, αλληλογραφία, πρακτικά συνεδριάσεων κ.ά). Είναι «το δεξί χέρι» του/της Προέδρου και βοηθάει στην οργάνωση των συναντήσεων των αξιωματούχων.

Ταμίας

Ο/Η Ταμίας οργανώνει τα αρχεία που αφορούν στα οικονομικά του ομίλου, διαχειρίζεται το ταμείο (εισπράξεις – πληρωμές) και φροντίζει ώστε ο όμιλος να διατηρεί την οικονομική του σταθερότητα.

Υπεύθυνος Οργάνωσης

Ο/Η Υπεύθυνος/η Οργάνωσης φροντίζει για την ασφάλεια όσων αντικειμένων έχει στην κατοχή του ο όμιλος (π.χ. τον εξοπλισμό), προετοιμάζει την αίθουσα για τις συναντήσεις και υποδέχεται τα μέλη και τους επισκέπτες σε κάθε συνάντηση. Είναι ο άνθρωπος που θα σας καλωσορίσει στην πόρτα!

Webmaster

Ο/Η Webmaster είναι υπεύθυνος/η για την ομαλή λειτουργία και διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας του ομίλου, καθώς και για την πραγματοποίηση των αλλαγών που συμφωνούνται.