Εκπαίδευση

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των ομίλων Toastmasters χωρίζεται σε δύο μονοπάτια με δυνατότητα μεμονωμένης ή συνδυαστικής επιλογής: το πρώτο είναι το μονοπάτι της επικοινωνίας και το δεύτερο εκείνο της ηγεσίας. Με την υπάρχουσα δομή του το πρόγραμμα βοηθάει τα μέλη να αναπτύξουν και να βελτιώσουν βήμα βήμα τις επικοινωνιακές και τις ηγετικές τους ικανότητες. Παράλληλα, το πρόγραμμα παρέχει συνεχείς ευκαιρίες κατάκτησης βραβείων και αναγνώρισης -εντός και εκτός του ομίλου στον οποίο ανήκει ένα μέλος- μέσω πάμπολων δράσεων και δραστηριοτήτων. Παρακάτω αναλύονται τα δύο εκπαιδευτικά μονοπάτια, καθώς και οι δυνατότητες που αυτά προσφέρουν.

Μονοπάτι Επικοινωνίας

Στο συγκεκριμένο μονοπάτι, τα μέλη αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες έχοντας ως οδηγό το εγχειρίδιο Competent Communication [CC] (Item 225). Το CC περιλαμβάνεται στο Πακέτο Nέου Mέλους, το οποίο παραλαμβάνει κάθε νέο μέλος με την ολοκλήρωση της εγγραφής του. Στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο περιλαμβάνονται 10 σχέδια εργασίας ομιλιών, τα οποία βοηθούν το νέο μέλος να αναπτύξει σταδιακά τις ρητορικές του δεξιότητες. Το μέλος πραγματοποιεί τις ομιλίες στο πλαίσιο των συναντήσεων του ομίλου (ή και ως επισκέπτης σε άλλους ομίλους σε Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό), ενώ η αξιολόγηση/πρόοδος της κάθε ομιλίας σημειώνεται στο εγχειρίδιο CC.

Μόλις κάποιος ολοκληρώσει την εκπαίδευση στο βασικό εγχειρίδιο, έχει το δικαίωμα να αποκτήσει την πιστοποίηση του CC. Ο/Η Αντιπρόεδρος Παιδείας του ομίλου βοηθάει το μέλος στη συμπλήρωση της αίτησης πιστοποίησης, η οποία περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο. Στη συνέχεια, η αίτηση αποστέλλεται με e-mail, φαξ ή και ταχυδρομικά στα World Headquarters των Toastmasters. Σε εύθετο χρόνο το μέλος παραλαμβάνει την πιστοποίησή του.

Μετά την πρώτη πιστοποίηση το μέλος έχει δικαίωμα να αποκτήσει δωρεάν δύο εγχειρίδια από την σειρά Advanced Communication Series (Item 226Z). Ωστόσο, το εκπαιδευτικό μονοπάτι δεν τελειώνει εκεί: μετά την ολοκλήρωση του CC, όσα μέλη το επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στις ανώτερες βαθμίδες, οι οποίες είναι:

 • Advanced Communicator Bronze
 • Advanced Communicator Silver
 • Advanced Communicator Gold

Για την πιστοποίηση Advanced Communicator Bronze, αρκεί η ολοκλήρωση δύο εγχειριδίων από την σειρά Advanced Communication Series (Item 226Z). Για την απόκτηση της πιστοποίησης Advanced Communicator Silver, κάθε μέλος με πιστοποίηση Advanced Communicator Bronze πρέπει να:

 • ολοκληρώσει δύο εγχειρίδια από την σειρά Advanced Communication Series (Item 226Z)
 • προετοιμάσει και να παρουσιάσει δύο παρουσιάσεις από την σειρά The Better Speaker Series (Item 269) ή από την σειρά The Successful Club Series (Item 289).

Για την απόκτηση της πιστοποίησης Advanced Communicator Gold, κάθε μέλος με πιστοποίηση Advanced Communicator Silver πρέπει να ολοκληρώσει τρεις στόχους:

 • να συμπληρώσει δύο εγχειρίδια από την σειρά Advanced Communication Series (Item 226Z).
 • να παρoυσιάσει ένα σεμινάριο από την σειρά Success Leadership Series, την σειρά Success Communication Series ή το Youth Leadership Program και τέλος
 • να γίνει μέντορας ενός νέου μέλους και να το βοηθήσει να αντεπεξέλθει στα τρία πρώτα σχέδια εργασίας.

Μονοπάτι Ηγεσίας

Στο συγκεκριμένο μονοπάτι, τα μέλη αναπτύσσουν τις ηγετικές τους ικανότητες έχοντας ως οδηγό το εγχειρίδιο Competent Leader [CL] (Item 265), το οποίο περιλαμβάνεται επίσης στο Πακέτο Νέου Μέλους, που παραλαμβάνει κάθε μέλος με την ολοκλήρωση της εγγραφής του. Το μέλος αναλαμβάνει διαφορετικό ρόλο σε κάθε συνάντηση (Toastmaster, Χρονομέτρης, Γλωσσικός επιμελητής, Μετρητής χασμωδιών, Αξιολογητής ομιλίας, Γενικός αξιολογητής κ.ά.) στις συναντήσεις που πραγματοποιούνται στον όμιλό του (ή σε άλλους ομίλους εντός και εκτός Ελλάδας ως επισκέπτης), καθώς και άλλους ηγετικούς ρόλους (π.χ. στο ΔΣ του ομίλου) στο πλαίσιο δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (π.χ. συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες), καθώς και σε άλλες εκπαιδευτικές και όχι μόνο δράσεις. Το πιο σημαντικό είναι ότι το μονοπάτι της ηγεσίας δεν βελτιώνει τα μέλη μόνο σε προσωπικό επίπεδο, αλλά προάγει και την λειτουργία του ομίλου στον οποίον ανήκουν, αναβαθμίζοντας το επίπεδο της συνάντησης, αλλά και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Για να μπορέσει το μέλος να αποκτήσει την πιστοποίηση CL θα πρέπει να ολοκληρώσει 10 σχέδια εργασίας που περιλαμβάνει το εγχειρίδιο. Μόλις τα ολοκληρώσει ο/η Αντιπρόεδρος Παιδείας του ομίλου του θα βοηθήσει το μέλος να συμπληρώσει την αίτηση για την πιστοποίηση, η οποία περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο και στη συνέχεια η αίτηση αποστέλλεται με e-mail, φαξ ή και ταχυδρομικά στα World Headquarters των Toastmasters. Σε εύθετο χρόνο το μέλος παραλαμβάνει την πιστοποίησή του.

Όσα μέλη το επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στις ανώτερες βαθμίδες του εκπαιδευτικού μονοπατιού, οι οποίες είναι:

 • Advanced Leader Bronze
 • Advanced Leader Silver

Για να μπορέσει ένα μέλος να αποκτήσει την πιστοποίηση Advanced Leader Bronze, θα πρέπει να έχει:

 • αποκτήσει την πιστοποίηση Competent Communicator
 • αποκτήσει την πιστοποίηση Competent Leader
 • συνεισφέρει το λιγότερο έξι μήνες στο Δ.Σ. του ομίλου του
 • συμμετοχή στην προετοιμασία του Club Success Plan, όταν διενεργηθεί στον όμιλό του
 • συμμετοχή στη προετοιμασία του District-Sponsored Club Officer Training, όταν διενεργηθεί στον όμιλό του και να
 • παρουσιάσει δύο εργασίες από την σειρά Successful Club Series (Item 289) ή από την σειρά The Leadership Excellence Series (Item 310).

Για να μπορέσει ένα μέλος να αποκτήσει την πιστοποίηση Advanced Leader Silver, θα πρέπει να έχει:

 • αποκτήσει την πιστοποίηση Advanced Leader Bronze
 • ολοκληρώσει το εγχειρίδιο High Performance Leadership (Item 262)
 • υπηρετήσει επιτυχώς ως σπόνσορας του ομίλου και ως μέντορας,
 • υπηρετήσει για έναν χρόνο ως District Leader.

Distinguished Toastmaster

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση είναι ιδιαίτερη, διότι είναι η μεγαλύτερη που μπορεί να λάβει ένα μέλος από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Toastmasters. Για την απόκτησή του το μέλος πρέπει να διαθέτει την πιστοποίηση Advanced Communicator Gold και την πιστοποίηση Advanced Leader Silver και τότε του απονέμεται πλακέτα και το όνομά του αναρτάται στο διαδίκτυο.

Το ταξίδι Επικοινωνίας και Ηγεσίας των Toastmasters είναι συναρπαστικό!

Σας περιμένουμε!

Σημαντική σημείωση:

Με την ολοκλήρωση κάθε επιπέδου και στα δύο μονοπάτια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος το μέλος μπορεί να ζητήσει -αν το επιθυμεί- την αποστολή επιστολής προς τον εργοδότη του, με στόχο την ενημέρωση για τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις και ικανότητές του.