Επικοινωνία

Δημήτριος Διαμαντόπουλος
Division Director, Division B
email: divd.b@district109.org
Νικόλαος Ανδριόπουλος
Area Director, Area B1
email: ad.b1@district109.org
Αναστασία Λιάπη
Area Director, Area B2
email: ad.b2@district109.org
Αλέξανδρος Αθανασόπουλος
Ανάπτυξη Ομίλων
Επιμέλεια Ιστοσελίδας
email: greece@toastmasters.gr
τηλ.: 698.937.4001