Διαγωνισμός Area B1,B2

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
Αθήνα
Θα γίνει κοινός διαγωνισμός για τις περιοχές B1, B2. Αναμένετε περισσότερες πληροφορίες.