Εκπαίδευση Αξιωματούχων B1,B2

Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020
Αθήνα
Θα γίνει κοινή εκπαίδευση αξιωματούχων για τις περιοχές B1, B2. Αναμένετε περισσότερες πληροφορίες.