Συνέδριο District 109

Παρασκευή 15 Μαΐου - Κυριακή 17 Μαΐου 2020
Zoom, YouTube
http://chania2020.district109.org

The District Conference is online, and it is free.

Agenda